ایش بو
ورود

TOTEM

TOTEM

main accords

مرکبات
گل سفید
تند تازه
گیاهان خوشبو
تند نرم
تازه
برند: JAMSHID
1,250,000 %8

1,150,000 تومان

I have it
I had it
I want it
love
like
ok
dislike
hate
winter
spring
summer
fall
day
night
LONGEVITY
no vote
very weak
0
weak
0
moderate
0
long lasting
0
eternal
0
SILLAGE
no vote
intimate
0
moderate
0
strong
0
enormous
0
GENDER
no vote
female
unisex
male
female
0
more female
0
unisex
0
more male
0
male
0
PRICE VALUE
no vote
$$$$$
$$$
$
way overpriced
0
overpriced
0
ok
0
good value
0
great value
0

نت ها

Top Notes

ترنج

ترنج

پرتقال ماندارین

پرتقال ماندارین

لیمو

لیمو

پرتقال تلخ

پرتقال تلخ

رزماری

رزماری

مورد سبز

مورد سبز

Middle Notes

شکوفه پرتقال

شکوفه پرتقال

یاسمن

یاسمن

نرولی

نرولی

پیتوسپوروم

پیتوسپوروم

Base Notes

کهربا

کهربا

آمبرت (مشک مالو)

آمبرت (مشک مالو)

گلپر

گلپر

رایحه های نزدیک

رایحه های پیشنهادی